Menu

Plan Tureluur

Plan Tureluur


Met Plan Tureluur worden aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland natuurgebieden aangelegd c.q. in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. Dit gebeurt mede dankzij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Oude kreekpatronen zijn weer open gegraven en er zijn hoogteverschillen aangebracht. Ook worden in de inlagen (gebieden tussen oude en nieuwe dijken) de oude en deels verloren gegane karrenveldpatronen hersteld. Zo werd het poldergebied De Prunje teruggebracht in de staat die het had voor de Watersnood van 1953: een binnendijks moeras. Omdat het zoutgehalte en de vochtigheid erg variëren, is ook de vegetatie zeer gevarieerd. Zo tref je hier planten in alle mogelijke kleuren en vormen. Ook wemelt het er weer van het waterwild en weidevogels.

Met Plan Tureluur hebben natuurbeschermers het uitgestrekte zout/brakke kleimoeras weer teruggeven aan de vogels. De liefhebber kan er zijn lol op: er is een uitkijktoren, een vogelkijkscherm en langs de Delingsdijk en de Inlaagweg zelfs een 'vogelboulevard' - die via een fietspad helemaal loopt tot aan Zierikzee. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

< VORIGE
Naar boven