Menu

Knooppunt 8 en 90

Inlagen


Bron: Natuurmonumenten

Al heel snel rijdt u op de dijk langs de Oosterschelde. Aan uw rechterhand liggen de Cauersinlaag (niet zichtbaar vanaf het pad) en de Suzanna’s of Kistersinlaag, broedgebied voor vogels.

Inlagen
U fietst langs inlagen en karrenvelden. De Zeeuwse kust is vanaf 1200 bedijkt maar die dijken waren niet altijd even stevig. Daarom werd er nogal eens landinwaarts een nieuwe dijk aangelegd; een zogenaamde inlaagdijk. De grond hiervoor werd tussen oude en nieuwe dijk weggehaald. Het gebied ertussen, de inlaag, werd daardoor lager, natter en zouter. Alleen door aanleg van veel greppels waren de inlagen en karrenvelden later nog als weidegrond te gebruiken. Lang niet altijd werd die moeite genomen en bleef de inlaag als ‘onland’ liggen. Voor vogels waren de natte, veilige en voedselrijke inlagen een eldorado en zijn dat nog steeds. U treft hier kluten, visdieven, kokmeeuwen en bergeenden. Crème de la crème zijn de grote sterns waarvan hier honderden paren broeden. Van deze echte ‘delta-vogel’ zijn in Nederland slechts enkele kolonies aanwezig en alleen hier kun je de kolonie ook echt zien. De meeste inlagen van Schouwen dateren van 1470-1650.

Fietsend over de dijk heeft u links de Flaauwers-en Weversinlaag en rechts de uitgestrekte laaglanden van Plan Tureluur met daarin de Prunjepolder.

< VORIGE
         VOLGENDE >
Naar boven