Menu

Volg knooppunt 92

Vergraven land

Kort nadat u richting Kerkwerve bent afgeslagen ziet u rechts van u vergraven land. Ook dit is nieuwe natuur. Door afgraven van grond zijn de kreken, die in de bodem nog aanwezig waren, weer zichtbaar. In de wintermaanden staan de eilandjes onder water zodat ze kaal blijven en aantrekkelijk voor vogels. De eerste kluten, visdiefjes en pleviertjes broeden er al. En ook de veldleeuwerik -herkenbaar aan zijn jubelende zang hoog in de lucht- nestelt er. Deze weidevogel is zeldzaam geworden in het boerenland.

< VORIGE
         VOLGENDE >
Naar boven