Menu

Volg knooppunt 6

Plan Tureluur

Het gebied waar u nu doorheen fietst is nu nog bij boeren in gebruik, maar wordt de komende jaren ook ‘omgetoverd' tot nieuwe natuur. Ook deze gebieden zijn onderdeel van Plan Tureluur, maar toch zullen ze er heel anders uitzien dan bijvoorbeeld de Prunjepolder. De natuur hier wordt kleinschaliger en minder nat. De zoute kwel is dichtbij Zierikzee minder zodat ook de plantengroei anders zal zijn dan in de andere natuurgebieden. Zeekraal of zeeaster zullen hier niet groeien, maar eerder aardbeiklaver en riet. Voor kleine karekiet, rietgors, kievit, grutto en slobeend worden het hopelijk goede broedgebieden. De gebieden komen in beheer bij Natuurmonumenten.

U bent weer in Zierikzee aanbeland. Door knooppunt 8 te volgen komt u bij uw startplaats.

< VORIGE
Naar boven