Menu

De geschiedenis

De roerige geschiedenis van Veere

In 1340 werd begonnen met de eerste omwalling van Veere. Iedere stad moest zichzelf beschermen tegen ongewenste “gasten”. Handel maakte de stad rijk en die rijkdom moest beschermd worden. Van 1348 tot 1390 werd Veere ommuurd en omringd door grachten.

Veere had zich na de val van Den Briel in 1572 achter Willem van Oranje geschaard. In de Tachtigjarige oorlog tegen Spanje werd het kanon voor het eerst gebruikt in de Nederlanden. Vanaf 1585 werden de oude muren en grachten daarom vervangen door wallen, 5 bastions en vesten.

Dit wallenstelsel bleef in de zeventiende en achttiende eeuw vrijwel onveranderd. In 1810 gaf Napoleon de opdracht om een extra verdedigingslinie te bouwen. Deze verdedigingslinie bestond uit 6 bastions, waarin zich 2 eilandjes bevonden, die zo de toegangswegen naar de stad beschermden.

De vestingwerken raakten na de bezetting in verval. In 1874 nam het Parlement de “Wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel” aan. Alle steden werden ontheven van hun plicht om de vestingwerken te onderhouden en kregen toestemming om “de wallen te slechten, de grachten te dempen en het schootsveld te bebouwen”. Dat de Franse vestingwerken in Veere nog redelijk intact zijn kwam doordat Veere verarmde en veel inwoners vertrokken in de 19e eeuw.

Naar boven